Dodatečné kolo podávání návrhů projektů ISIP pro rok 2019

  • Jana Bortlíková
  • 07.10.2019
Bylo vyhlášeno dodatečné kolo podávání návrhů projektů Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě

V souladu se Směrnicí rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě bylo vyhlášeno dodatečné kolo podávání návrhů projektů Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) pro rok 2019, to je s termínem ukončení řešení projektu k 31.12.2019.

 

V souladu s vyhlášením ISIP Rozhodnutím rektora č. 15/2018 jsou v roce 2019 prioritami:

 

·       -  Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

·       -  Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 

Návrhy projektů ISIP prosím předkládejte v souladu s Metodickým pokynem děkana č. 3/2018 na fakultním listuprojektového záměru v tištěné podobě s podpisy navrhovatele a příslušného vedoucího, a zároveň zašlete elektronicky na referát pro rozvoj FVP nejpozději do 17.10.2019 do 10 hod