Závěrečné hodnocení IP a ISIP projektů 2019

  • Jana Bortlíková
  • 07.01.2020
Informace pro řešitele

Závěrečné hodnocení plnění Institucionálních plánů Slezské univerzity v Opavě za rok 2019 a projektů Interní soutěže v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity pro rok 2019 proběhne v úterý 28. ledna 2020 od 9:00 v zasedací místnosti rektorátu, Na Rybníčku 1.

V rámci závěrečného hodnocení projektů podají řešitelé nebo jimi pověření zástupci informace o věcné stránce řešení rozvojového projektu, tzn. seznámení s průběžnými výsledky v porovnání s vytčenými cíli. Další informace by se měly týkat popisu konkrétních cílů, relevantních ukazatelů a výše čerpání přidělených finančních prostředků dle Institucionálního plánu na rok 2016-2018 nebo Zásad interní soutěže v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě.

Projekty řešené v rámci Interní soutěže v rámci Institucionálního plánu SU v Opavě (ISIP) v roce 2019 budou hromadně prezentovány předsedy komisí ISIP jednotlivých součástí.

Připravené prezentace, případně jiné podklady pro hodnocení projektů IP zasílejte prosím v elektronické podobě na e-mailovou adresu: lucie.neuwirthova@slu.cz a v kopii také na jana.bortlikova@fvp.slu.cz a to nejpozději do 24. ledna 2020, čímž rovněž potvrdíte svou účast.

Prezentace pro projekty ISIP zasílejte prosím pouze na  jana.bortlikova@fvp.slu.cz do 15.ledna 2020

V souvislosti s průběžným hodnocením je nutné pro jednotlivé projekty vypracovat a odevzdat také průběžné zprávy.

 

Průběžné zprávy o řešení projektů IP a ISIP se odevzdávají v tištěné podobě společně s výsledovkou čerpání finančních prostředků potvrzených ekonomickým oddělením FVP ve dvojím vyhotovení na referát pro rozvoj FVP do  15.1.2020 do 10 hod, zároveň se zasílají v elektronické podobě na jana.bortlikova@fvp.slu.cz

Součástí závěrečné zprávy je také dodání všech výstupů projektu. Dokumenty:

Průběžná zpráva k IP projektu

Průběžná zpráva k ISIP projektu 

Závěrečná zpráva k ISIP projektu (pro projekty s ukončením řešení k 31.12.2019)

Vzor prezentace