Prevence rizikového chování ve školách byla tématem úspěšného projektu

  • Viktorie Kovářová
  • 12.01.2022
V loňském roce byl na fakultě realizován projekt Primární prevence, který byl orientován na podporu rozvoje kompetencí poradenských pracovníků škol a pedagogů pro intervenční práci se žáky s problémovým a rizikovým chováním.

Projekt byl primárně zaměřen na monitorování rizikového chování žáků ve školním prostředí s důrazem na analýzu projevů a příčin rizikového chování včetně reflexe efektivních prostředků podpory při řešení rizikového chování žáků. V jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci kurzu byl v návaznosti na zjištěné výsledky monitoringu kladen důraz, hlavně na přípravu rámcové koncepce Interaktivního programu rozvoje sociálních dovedností žáků a ověřování samotného programu proškolenými pedagogy přímo v pedagogické praxi. 

Více informací o projektu ZDE.