Studenti naší fakulty pomáhají při koronavirové krizi

  • Viktorie Kovářová
  • 13.10.2020
Budoucí všeobecné sestry z Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik si na vlastní kůži vyzkoušely, jak může vypadat výkon tohoto povolání v krizové situaci a za nestandardních podmínek při epidemii.
Nad rámec své běžné praxe a rozpisu služeb při studiu pomáhaly ve Slezské nemocnici v Opavě na odběrových místech pro testování na COVID-19 nebo také na triáži pacientů, kde se oddělují potenciálně nakažliví od ostatních. 

Obě tyto zkušenosti se zcela vymykají běžnému chodu zdravotnických zařízení. Jaké zkušenosti a zážitky mají studentky přímo z první linie, si můžete poslechnout v reportáži Českého rozhlasu: https://www.youtube.com/watch?v=qtt7bqM2oh8&fbclid=IwAR1uYLZsI3qWEYm_o9cZm0yEIIS4Q3F8VLPAawlyu8J8bUxFrq1uSMWD80I.

"Práci zdravotní sestry jsem si vybrala, miluji ji, ať už bude situace jakkoliv složitá, my to zvládneme. Hlavně musíme zatnout zuby a navzájem si pomáhat. V této nelehké situaci je nejdůležitější ohleduplnost, sounáležitost,“ dodává Sabina Mitregová, studentka 2. ročníku programu Všeobecná sestra na Fakultě veřejných politik v Opavě.

Jsme moc rádi, že naši studenti mohou své poznatky ze studia uplatnit v praxi a i přes nestandardní a náročné podmínky tak načerpat nové zkušenosti. Velmi oceňujeme i jejich ochotu pomoci zvládnout tuto nelehkou dobu nad rámec svých povinností.