Adaptační kurz 2019

  • Kateřina Byrtusová
  • 01.10.2019
Před týdnem se ve sportovně-turistickém areálu Hadinka poprvé uskutečnil adaptační kurz pro studenty prvních ročníků. Zájem projevilo 69 studentů všech studijních oborů. Struktura kurzu navázala na výsledky výzkumných šetření, která probíhala v rámci vloni ukončeného tříletého projektu zaměřeného na sledování studijní neúspěšnosti.

Tři dny nabízely řadu aktivit a informací. Studentům byla představena vysoká škola a její fungování, způsob a hodnocení vysokoškolského studia, kreditový systém, studijní a zkušební řád, stipendijní programy, dozvěděli se o možnostech zapojení se do aktivit na fakultě, o pořádaných akcích. Toto vše a mnohé další se do nich celé tři dny postupně a trpělivě snažila dostat proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Marta Kolaříková. Sama hodnotí celou akci velmi kladně, byla ze studentů 1. ročníků nadšena, velmi si považovala jejich aktivity, postupně ubývajících obav a neformální atmosféry. Nebyla na vše samozřejmě sama. Průběžně na kurz přijížděli a odjížděli zástupci jednotlivých ústavů, akademického senátu, Studentské unie, referátu zahraničních věcí, Univerzitní knihovny, vedoucí studijního oddělení nebo pracovník fakultního Centra výpočetní techniky, který měl nelehký úkol představit právě spuštěný nový studijní informační systém. Studenti měli také v úterý večer možnost diskutovat s vedením fakulty, panem děkanem, proděkankami, tajemníkem, předsedkyní senátu. A studenti se ptali. 

Celý kurz byl pochopitelně proložen volnočasovým programem, který díky nádhernému počasí mohl probíhat venku. A aktivit bylo opravdu mnoho, děly se pod taktovkou proděkanky Yvetty Vrublové, předsedkyně senátu Zdeňky Římovské a pracovníka ÚPPV Kamila Janiše. A komu patří opravdu velký dík, jsou studenti vyšších ročníků, kteří byli celou dobu k dispozici, připravili si a sami organizovali řadu aktivit, diskutovali s prváky o tom, co jde a co rozhodně není nejlepší cesta. 
Věříme, že se adaptačním kurzem podařilo zmírnit nejen obavy prváků o tom, jak to vlastně chodí na vysoké škole a co je čeká, ale také vtáhnout je do fakultního dění a života. Přejeme všem, aby jejich studium probíhalo co nejlépe. 




Autor: proděkanka Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D