Otevření multismyslové místnosti Snoezelen

  • Viktorie Kovářová
  • 28.08.2019
Dne 11. 9. 2019 ve 13 hodin proběhne na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě slavnostní otevření multismyslové místnosti Snoezelen.

Místnost bude sloužit převážně k edukativním účelům současných akreditovaných oborů jako jsou – Ošetřovatelství, Edukační péče o seniory, Sociální patologie a prevence a dalších nově vznikajících předmětů a oborů. Dále by měla být využita k individuální spolupráci se školami a zařízeními, které o tuto problematiku budou mít zájem.

Snoezelen je multifunkčí, terapeutický, podpůrný, či volnočasový prostor, který díky strukturovanému multismyslovému prostředí napomáhá učení, rozvoji vnímání, podpory aktivit, relaxaci, socializaci a komunikaci osob se speciálními potřebami, osob ze znevýhodněných skupin, nebo také seniorů.

Cílem Snoezelen je pomocí speciálního prostředí dosáhnout nových efektů v komplexním rozvoji člověka, a to zejména díky zážitkům a novým multismyslovým zkušenostem. Toto prostředí a celý proces tak obohacuje duševní bohatství a kvalitu života účastníků.

Koncept Snoezelen byl vytvořen v polovině 70. let v USA a je využívám po celém světě pro různé skupiny osob napříč všemi věkovými kategoriemi. Princip Snoezelen je založen na vzájemném vztahu mezi účastníkem a průvodcem v kontrolovaném prostředí, které nabízí mnoho smyslových vjemů a tím přispívá k rozvoji účastníků.


Autor: Eva Solanská Financováno z projektu:

Rozvoj studijního prostředí na Slezské univerzitě v Opavě, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008537