Shromáždění Akademické obce FVP

  • Martina Vaculíková
  • 16.05.2019
Dne 15. května 2019 proběhlo shromáždění Akademické obce Fakulty veřejných politik v Opavě.

Úvodní slovem přivítala hosty a představila program a členy vedení předsedkyně Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.  Následně se slova ujal děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., který zhodnotil stav fakulty a vize do budoucna. Poukázal na vývoj studijních oborů a na probíhající akreditační procesy. Závěrem děkan shrnul hlavní cíle fakulty pro nejbližší období. Činnosti Akademického senátu FVP za uplynulé období rekapitulovala předsedkyně AS FVP PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.  Činnost studentské komory AS FVP na závěr představil její předseda David Hilbert.