Výstava Středoškolák, vysokoškolák 2018

  • Vaculíková Martina
  • 05.12.2018
Zájemci o studium se mohli dozvědět více o našich oborech.
Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2018 se v Ostravě na Černé louce uskutečnila výstava Středoškolák, vysokoškolák 2018. Fakulta veřejných politik v Opavě se v rámci výstavy prezentovala i s ostatními fakultami ve společném stánku Slezské univerzity v Opavě. Výstava poskytla všem zájemcům o studium cenné informace v oblasti budoucího studia. Návštěvníci zde měli příležitost osobního setkání se zástupci naší fakulty, kteří byli připraveni zodpovědět nejrůznější dotazy týkající se oborů, a třeba i dopravy, ubytování, studijních pobytů a dalších možností uplatnění na trhu práce.