Středoškoláci měli možnost si poslechnout přednášku na téma - Když ženy propadnou alkoholu

  • Vaculíková Martina
  • 04.12.2018
Doc. Jitka Skopalová přednášela dne 21. listopadu 2018 na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Krnově.
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Krnově zorganizovala pro studenty 2. ročníku oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum Kurz zdravého způsobu života. V rámci uvedené akce se uskutečnila 21. listopadu 2018 pro studentky a studenty uvedených oborů přednáška doc. PhDr. Jitka Skopalové, Ph.D. z Ústavu pedagogických a psychologických věd FVP SU v Opavě na téma Když ženy propadnou alkoholu. Studentky a studenti s lektorkou diskutovali specifika, příčiny a důsledky nadměrné konzumace alkoholu ženami, dále byli  seznámeni se situací konzumace alkoholu v ČR, s funkcemi alkoholu, s dopady alkoholu na lidské zdraví, zejména na zdraví žen, včetně těhotných žen. V této souvislosti byli účastníci přednášky informováni o problematice fetálního alkoholového syndromu.