Mezinárodní vědecká konference Proměny rodiny VIII.

  • Sladká Eva
  • 02.11.2018
Dne 30. října 2018 se na půdě Fakulty veřejných politik v Opavě uskutečnila mezinárodní konference Proměny rodiny VIII. s podtitulem „Funkčnost rodiny“.

Dne 30. října 2018 se na půdě Fakulty veřejných politik v Opavě uskutečnila mezinárodní konference Proměny rodiny VIII. s podtitulem “Funkčnost rodiny“. Cílem mezinárodní vědecké konference byla  výměna odborných informací z oblasti funkčnosti rodiny mezi odborníky z akademické a poradenské oblasti. Realizace konference proběhla v rámci realizace projektu Marketing a propagace na SU a ve spolupráci se zahraničním partnerem Fakultou humanitních vied Žilinské univerzity v Žilině.

Úvodem přivítal prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., děkan fakulty FVP všechny přítomné. Následně předal slovo doc. PhDr. Jitce Skopalové, Ph.D., vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd, která zahájila konferenci. Přednášky byly rozděleny do tří bloků. V dopolední části přednesl příspěvek “Kríza rodiny“ doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.  V návaznosti následně vystoupila PhDr. Helena Skarupská, Ph.D., s tématem Proměny funkcí současné rodiny. Dopolední blok uzavřeli doktor Anna Błasiak, doktor Ewa Dybowska, Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., a Mgr. Jana Kočí.

Zajímavé postřehy bezesporu nabídl i druhý blok přednášek zaměřených na specifika rodinných vztahů, prevenci nefunkčnosti rodiny a funkci rodiny v rodině se závislým jedincem na alkoholu. V posledním bloku konference proběhly přednášky Mgr. Petra Fabiána, PhD., Mgr. Simony Šostá Skovajsové, DiS., Mgr. Jany Maskové, Bc. Evy Vaňkové, PhDr. Vladimíry Kocourkové, Ph.D. a Mgr. Bc. Romana Adamczyka, Ph.D. Bohatý program  završila společná diskuze.