Slavnostní imatrikulaci nových studentů vystřídala promoce absolventů

  • Lada Dobrovolná
  • 18.10.2023
Středa 18. října byla na Fakultě veřejných politik (FVP) dnem svátečním. Imatrikulováni byli noví studenti, a ti, kteří složili státní závěrečné zkoušky v srpnu, se naopak rozloučili promocí.

V aule fakulty nejprve vstoupily do akademického světa na dvě stovky prváků studujících prezenčně. Během ceremoniálu za účasti čelních představitelů fakulty i univerzity složily imatrikulační slib, který zavazuje k plnění povinností i šíření dobrého jména školy. Slavnostním aktem tak oficiálně zahájily svá vysokoškolská studia.

V 11 hodin se pak do talárů oblékli absolventi, kteří o prázdninách svá studia ukončili. Při slavnostním akademickém obřadu převzali novotou vonící vysokoškolské diplomy, které je opravňují užívat buď bakalářský nebo magisterský titul. 

Do prvních ročníků všech studijních programů na FVP letos nastoupilo 574 studentů. Prezenčně jich přitom bude studovat 238, ke kombinovanému studiu se jich přihlásilo 336. Celkově Fakultu veřejných politik, která letos slaví 15 let od svého založení, momentálně navštěvuje 1365 studentů.