Tři nové mezinárodní projekty na FVP v rámci programu Erasmus+ KA2

  • Lucie Nožková
  • 09.10.2023
Fakulta veřejných politik v Opavě (FVP) se nově podílí na realizaci 3 mezinárodních projektů podpořených Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Ve všech třech případech je SU v roli partnera. V prvních dvou níže uvedených projektech se jedná o kooperativní partnerství ve vysokoškolském vzdělávání a ve třetím projektu o partnerství malého rozsahu v oblasti mládeže.
Autorka: Ing. Eva Prokšová

Breaking Fences (realizace 9/2023 – 10/2025)
Koordinátorem projektu je University West (Högskolan Väst) z Trollhattanu ve Švédsku. Vedle SU je dalším partnerem Instituto Politécnico de Bragança v Portugalsku. Hlavními cíli projektu je zlepšit kapacitu vzdělávání v oblasti informovanosti o normách v HIE's Health education a tím zlepšit kvalitu péče v Evropě. Kontext je v oblasti zdravotnictví, ale výstupy mohou být a budou přeneseny do jiných oborů a vzdělávacích sektorů i do společnosti jako celku. Do realizace projektu jsou za FVP zapojeni akademičtí pracovníci Ústavu nelékařských zdravotnických studií. Hlavním řešitelem za FVP je Mgr. Markéta Skalná, Ph.D.

Innovation in and through Local Governments (realizace 10/2023 – 9/2026) 
Koordinátorem projektu je Instituto Politécnico de Bragança v Portugalsku. Vedle SU jsou dalšími partnery projektu Hochshule Bremen v Německu, the National Institute for Public Administration v Portugalsku a nadace FEFAL v Portugalsku. Projekt podpoří spoluvytváření vzdělávacích programů a průběžný redesign místních/regionálních/národních veřejných služeb prostřednictvím inovativních, efektivních a digitálních řešení s cílem vytvořit efektivní hodnotu, která bude čelit dynamickým potřebám občanské společnosti. Do realizace projektu jsou za FVP zapojeni akademičtí pracovníci Ústavu veřejné správy a sociální politiky. Hlavním řešitelem za FVP je Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Youth grieving experience as a resource for personal growth and development (9/2023 – 8/2025) 
Koordinátorem projektu je sdružení Djeca prva (Children First) v Chorvatsku a SU je jediným partnerem projektu. Cílem projektu je posílit odborné kompetence pracovníků sdružení Djeca prva v oblasti práce s mladými lidmi ve věku 18–29 let, kteří zažili truchlení kvůli ztrátě blízké osoby. Do realizaci projektu jsou za FVP zapojeni akademičtí pracovníci Ústavu veřejné správy a sociální politiky. Hlavním řešitelem za FVP je Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.