Konference Média – Dějiny – Společnost posedmé

  • Lada Dobrovolná
  • 04.10.2023
V pondělí 9. října jste zváni na doprovodné akce letošní konference Média - Dějiny - Společnost, které proběhnou v budově univerzity na Hauerově ulici. Program, který nabízí vernisáž výstavy i projekce dokumentárních filmů je přístupný zdarma.
Setkání historiků, mediálních odborníků, filmařů a dalších tvůrců, které organizují Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity, se letos bude konat 17.  a 18. října.  Konference o mediálním obrazu menšin v Česku a Polsku proběhne poprvé v Praze jako mediální sympozium II. Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego 2023. 

Doprovodné akce jsou ale připraveny i v Opavě, a to 9. října v budově univerzity na Hauerově ulici. Program, který je zdarma přístupný veřejnosti, začíná v 15.30 vernisáží výstavy Město v ruinách. Ta představí historické fotografie Opavy z let 1945–1946. Pokračovat bude komentovanými projekcemi dokumentárních filmů Projekt Babička a Neumlčené hlasy Beslanu. Součástí bude i debata s Ivanou Skálovou, scenáristkou druhého z filmů a dokumentaristkou Monikou Horsákovou, režisérkou cyklů Ostravské kulturní stopy, Voices of Meltingpot či řady dokumentů s pamětníky, do jejichž osudů zasáhly dějiny.