Prváci, přihlaste se na adaptační kurz!

  • Lucie Nožková
  • 12.09.2023
Jistě pro vás nebude žádnou novinkou, že studium na vysoké škole se značně liší od studia na škole střední. Klade daleko vyšší nároky na vaši samostatnost, aktivitu a zodpovědnost za studijní výsledky. Aby byl váš start na naší fakultě co nejúspěšnější, připravili jsme pro vás adaptační kurz.
Během třídenního pobytu se dozvíte to nejdůležitější o organizaci akademického roku, kreditním systému, systému povinných a nepovinných předmětů, o studijním informačním systému, o právech a povinnostech týkajících se vašeho studia, možnostech stipendií, studijních výjezdů do zahraničí aj. Blíže se také seznámíte s ústavy, na kterých budete studovat, specifiky a úskalími studia vašeho oboru, získáte informace k odborným praxím či k zajímavým akcím, do kterých se můžete zapojit. Seznámíte se jak se svými spolužáky, tak s prváky ostatních oborů, jelikož přednáškový program je proložen hrami a dalšími společnými aktivitami.
 
Termín konání: 2. – 4. 10. 2023
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Magrlová, katerina.magrlova@fvp.slu.cz, +420 553 684 183
Adaptační kurz je veden jako povinně volitelný předmět, za účast obdržíte 3 kredity
Kurz je pro vás zdarma (doprava, ubytování, plná penze)

Přihláška na adaptační kurz ZDE.
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ NEJPOZDĚJI DO 15. 9. 2023!
KAPACITA ADAPTAČNÍHO KURZU JE OMEZENÁ – rozhoduje datum odeslání přihlášky.
 
POZOR!!! Pokud se na kurz přihlásíte, nezapomeňte si při zápisu předmětů zapsat také příslušný předmět: "FVPFP007 Adaptační kurz".
Zapsání si předmětu „FVPFP007 Adaptační kurz“ ALE NENÍ PŘIHLÁŠKOU na adaptační kurz! Studentům, kteří si předmět zapíšou, ale neodešlou do 15. 9. 2023 on-line přihlášku NEBUDE UMOŽNĚNA ÚČAST.
 
Těšíme se na vás!