Slavnostní promoce na fakultě

  • Lucie Nožková
  • 28.06.2023
Dne 27. a 28. 6. 2023 se uskutečnily na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě slavnostní promoce absolventů.
Své studium zakončili slavnostní promocí studenti bakalářských studijních programů Všeobecná sestra, Veřejná správa a sociální politika, Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory. Poprvé letos promovali také absolventi nově zařazených studijních programů Dentální hygiena, Porodní asistence a Speciální pedagogika. Slavnostní promoci pak zakončili absolventi navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika.

Celkem letos ukončilo úspěšně studium na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě 249 absolventů bakalářských studijních programů a 101 absolventů navazujícího magisterského studijního programu.

Všem absolventům srdečně gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v dalších životních etapách.