V Táboře a Trutnově proběhly slavnostní promoce

  • Lucie Nožková
  • 23.06.2023
Slavnostní promoci mají za sebou absolventi bakalářských i magisterských studijních programů, které organizuje naše fakulta v rámci celoživotního vzdělávání v konzultačních střediscích v Táboře a Trutnově. V uplynulých dvou dnech tady z rukou čelních představitelů Slezské univerzity převzaly diplomy desítky úspěšných studentů.
Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

Sálem Společenského domu Střelnice ve městě Tábor se ve středu 21. června linula slavnostní atmosféra. Stal se totiž dějištěm promoce absolventů bakalářských i magisterských studijních programů, které tady v rámci celoživotního vzdělávání organizuje Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (FVP SU). 

Z rukou prorektora SU Pavla Tuleji, proděkanky FVP Marty Kolaříkové a proděkana FVP Ladislava Průši převzalo diplom 22 absolventů bakalářského studia Sociální práce ve veřejné správě, u 8 z nich zářil červenou barvou.  

Magisterský program Veřejná správa a sociální politika úspěšně ukončilo 28 posluchačů, 13 z nich prospělo s vyznamenáním. Opavská FVP nabízí možnost vysokoškolského vzdělání v Táboře, kde vlastní vysokou školu nemají, už více než deset let a město si této možnosti velmi váží. „Pro každé město velikosti Tábora je spolupráce s vysokou školou zajímavá. Akademické prostředí je inspirativní a doplňuje škálu nabídky vzdělávání v kompletním věkovém rozpětí, navíc studentská komunita je pro město obohacením. Oceňujeme studijní programy Slezské univerzity se zaměřením na služby veřejnosti a s uplatněním na trhu práce, navíc také s přesahem na pomoc potřebným,“ řekl starosta města Tábor Štěpán Pavlík a dodal: „Přejeme fakultě i celé univerzitě další úspěšný rozvoj a absolventům prospěšné profesní uplatnění.“  

Obdobně si spolupráci chválí i v Trutnově, kde se promoce absolventů programů celoživotního vzdělávání konala o den později, ve čtvrtek 22. června. Zázemí pro tento slavnostní obřad poskytlo Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO, a i tady to radostí a sváteční náladou doslova sálalo. 

Pro diplomy si přišlo celkem 34 čerstvých bakalářů, tři absolvovali studijní program Sociální patologie a prevence, zbývající pak obor Sociální práce ve veřejné správě. Šťastná sedmička studentů zvládla studiem projít s červeným diplomem. Dalších 28 absolventů pak převzalo diplom za ukončení magisterského navazujícího studijního programu Veřejná správa a politika, rovná polovina z nich přitom prospěla s vyznamenáním. "Přítomnost vysoké školy je pro každé město velkým přínosem. Trutnov je příliš malý na to, aby zde sídlila univerzita, proto jsem rád za alternativu v podobě detašovaného pracoviště Slezské univerzity. Těší mě, že obyvatelé Trutnova a jeho blízkého okolí mají zájem o další vzdělávání, a že jim opavská univerzita tuto možnost nabízí v poměrně komfortních podmínkách,“ uvedl starosta města Trutnov, a i on popřál absolventům hodně štěstí v dalším životě.