Navštivte výstavy v UniPointu i v předsálí univerzitní knihovny

  • Viktorie Kovářová
  • 29.05.2023
V pondělí 5. června jste v 16 hodin zváni do UniPointu na vernisáž výstavy zachycující válku očima dětských uprchlíků. O tři dny později, ve čtvrtek 8. června, si pak ve stejnou hodinu nenechte ujít zahájení výstavy Česko-polské vztahy a Těšínsko, tentokrát v prostoru před vstupem do univerzitní knihovny.
Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná
Hned dvě výstavy připravila na červen Fakulta veřejných politik opavské Slezské univerzity. První s názvem Válka očima dětí – uprchlíků odstartuje vernisáží v univerzitním centru UniPoint v OC Breda v pondělí 5. června v 16 hodin. 
„Nejdramatičtější formou migrace, jak po stránce politické, tak především sociální, je uprchlictví. Opuštění vlasti znamená zvýšenou zátěž nejen pro dospělé, ale i jejich děti, u kterých bývá proces adaptace složitější a jejich citlivost na sociální situace je zvýšená. Naše země se ve 20. století podílely na několika řízených exodech, nevyjímaje přijetí dětských uprchlíků. Ať již v době ohrožení sousedních národů nacismem, v poúnorové době z Řecka a následně pak na sklonku minulého století z Jugoslávie. Momentálně, kdy přijímáme uprchlíky z Ukrajiny, je problematika opět velmi živá,“ vysvětluje autorka výstavy Andrea Preissová Krejčí z Ústavu veřejné správy a sociální politiky a dodává: “ Výstava je založena na svědectví sesbíraných od dětí samotných. Jak ukázala naše analýza, příběhy dětí uprchlíků sdílejí vnímání válečného konfliktu, exilu a naděje na návrat nejen mezi svými současníky, ale také napříč historickými obdobími“.
Druhá výstava bude zdobit předsálí knihovny Slezské univerzity na Bezručově náměstí. Od 8. června, kdy v 16. hodin proběhne vernisáž, tady bude ke zhlédnutí panelová expozice s názvem Česko-polské vztahy a Těšínsko, která na výběru z dokumentů připomíná osudy Těšínska v období mezi dvěma válkami. „Do jeho novodobé historie se nesmazatelně vepsal konflikt mezi Československem a Polskem, který našel svůj odraz v tragických dnech Mnichova a počátku 2. světové války a na dlouhá léta poznamenal životy Čechů, Němců, Poláků, Šlonzáků a Židů na tomto území. Výstižně to v románové fresce Šikmý kostel zachytila Karin Lednická,“ shrnuje tématiku výstavy historik, odborník na dějiny Slezska a děkan FVP Rudolf Žáček, se kterým autor výstavy, doktorand studijního programu Historické vědy Petr Častulík, text konzultoval. 
První výstavu si můžete v UniPointu prohlédnout do 15. srpna, druhou u knihovny Slezské univerzity na naší fakultě pak až do konce prázdnin.