Řádné volby do Akademického senátu FVP

  • Lucie Nožková
  • 21.09.2023
V termínu od 25. 9. do 29. 9. do 10:00 hodin je možné podávat předepsaným způsobem prostřednictvím podatelny FVP SU návrhy na kandidáty do Akademického senátu.

Seznam navržených kandidátů bude zveřejněn v pátek 29. 9. do 16:00 hodin na webových stránkách fakulty (záložka ,,Akademický senát fakulty", složka ,,Volby")

Vyhlášení ŘÁDNÝCH VOLEB do Akademického senátu Fakulty veřejných politik v Opavě ke stažení ZDE.

Volby proběhnou elektronicky v systému IS SU.

Návrh na kandidáta do studentské komory

Návrh na kandidáta do komory akademických pracovníků

Harmonogram řádných voleb Akademického senátu FVP v Opavě