Fakulta prohloubila spolupráci s Catholic University of America

  • Viktorie Kovářová
  • 01.04.2023
Představitelé naší fakulty společně s rektorem Slezské univerzity pracovně navštívili USA, aby zde prohloubili spolupráci s Catholic University of America. Ze své týdenní pracovní cesty do Washingtonu se na začátku dubna vrátili s novými kontakty i dohodami konkrétní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, při recipročních výměnách studentů nebo třeba pořádání společných konferencí.
Autorka: Mgr. Lada Dobrovolná

Na základě iniciativy proděkanky pro zahraniční vztahy Fakulty veřejných politik (FVP) Kateřiny Janků se začala v roce 2021 rodit spolupráce FVP s Catholic University of America sídlící v metropoli USA, Washingtonu D.C. Tehdy FVP navštívila děkanka jedné z jejich fakult, National Catholic School of Social Service, Jo Ann Regan. Ta byla v té době stipendistkou Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého a v Opavě mimo jiné prezentovala dvě přednášky na téma Pilíře sociálního systému v USA. Poté se začalo jednat o spolupráci obou stran, kterou potvrdilo sepsané General Memorandum of Understanding.

Navázané vztahy bohužel zbrzdila pandemie covidu, a tak se mohly začít více znovu rozvíjet až v letošním roce. Na přelomu března a dubna vyjeli do Spojených států zástupci Slezské univerzity, kromě proděkanky pro zahraniční vztahy FVP Kateřiny Janků i její kolegové z fakulty, proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Marta Kolaříková a tajemník FVP Josef Vícha. Na cestu, která byla realizována v rámci projektu Rozvoj VaV (oblast výzkumu a vývoje) kapacit Slezské univerzity, se s nimi vydal i rektor univerzity Tomáš Gongol, aby se spolupráce mohla prohloubit i ve sféře jiných studijních programů než těch nabízených FVP.

„Účelem této pracovní cesty bylo konkretizovat cíle Memoranda podepsaného v roce 2021. Šlo tedy o diskusi a domluvu na již konkrétní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, recipročních výměnách studentů, pořádání společných konferencí, či specifické odborné spolupráci mezi akademickými pracovníky,“ vysvětlila proděkanka Janků a pokračovala: „Hovořili jsme také o fungování profesních zařízení a institucí u nás a v USA, srovnávali zkušenosti z provozu a činnosti škol, zařízení sociálních služeb či neziskových organizací“.  

„Já osobně budu pokračovat v kontaktu s profesorkou Michaela L. Zajicek-Farber, která má i díky českým kořenům zájem o společné komparativní studie v různých oblastech pomáhajících profesí. Aktuálně se zabývá traumaty dětí vězněných rodičů, v současné době získala grant podporující práci s dvojitě traumatizovanými dětmi, tedy těmi, které mají kromě rodičů ve vězení navíc i postižení. Nadchla ji možnost exkurzí do ženských věznic u nás, zvláště ve Světlé nad Sázavou, kde jsou specializované oddíly pro matky s malými dětmi,“ dodala proděkanka Marta Kolaříková. 

Kromě fakulty zaměřené na sociální studia (School of Social Work) se spolupráce posílila i v rámci dalších součástí Catholic University, a to Centa vzdělávací podpory (Center for Teaching Excellence), fakulty ošetřovatelství (School of Nursery), a fakulty podnikání, což otevírá dveře pro výměnu zkušeností a společnou práci na poli vědy a výzkumu pro Obchodně podnikatelskou fakultu (OPF) v Karviné.

„Jsem rád, že se podařilo nejen potvrdit stávající spolupráci, ale rozšířit ji i na další oblasti vzdělávání Slezské univerzity. Vedle spolupráce akademických pracovníků v oblasti vědy a výzkumu jsme také dohodli možnost semestrálního studia naších studentů FVP a OPF v USA,“ shrnul přínosy cesty rektor Tomáš Gongol. 

„Nejbližší společnou aktivitou je setkání v červnu v Římě se studenty sociální fakulty v rámci letní školy. O této události budeme určitě informovat a snažit se představit český sociální systém, abychom tak inspirovali k návštěvě a studiu u nás na Fakultě veřejných politik,“ uzavřela proděkanka FVP Kateřina Janků.

Nový obrázek