Fakulta hostila odborníky z oblasti otorinolaryngologie

  • Viktorie Kovářová
  • 24.03.2023
Fakulta veřejných politik dnes hostila meziregionální ORL seminář, který se konal u příležitosti 95 let založení oddělení otorinolaryngologie ve Slezské nemocnici. To také společně se Slezskou univerzitou, Českou lékařskou komorou a Českou lékařskou společností 17. ročník této akce uspořádalo.
Autor: Mgr. Lada Dobrovolná
Na půdě FVP všechny přivítal děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., který pronesl úvodní slovo a setkání zahájil. Poté už následovaly přednášky téměř třiceti lékařů, odborníků z oblasti otorinolaryngologie, kteří se sjeli z mnoha měst České republiky-Prahy, Brna, Ostravy, Olomouce či Pardubic. Své zástupce v čele s primářem oddělení ORL MUDr. Richardem Lenertem, Ph.D. tady měla samozřejmě i opavská Slezská nemocnice. 
Na programu byla více než desítka odborných přednášek, celý seminář byl zakončen   společenským večerem.