Ústav speciální pedagogiky vás zve na on-line přednášku

  • Viktorie Kovářová
  • 01.04.2023
Dne 12. dubna se od 14:00 uskuteční on-line přednáška na téma Komunikace a její specifika u jedinců s těžkým zrakovým postižením.

Autor: PhDr. Mgr. Jan Viktorin, Ph.D.

Přednáška se bude dotýkat verbální a neverbální komunikace osob se zrakovým postižením a jejích specifikům. Následně bude přednášková činnost pojednávat o specificích písemné komunikace jedinců se zrakovým postižením. Studenti získají informace o zásadách a základních pravidlech komunikace s osobou se zrakovým postižením. V další části přednášky budou uvedeny komunikační tipy, pomůcky a asistivní technologie pro efektivní komunikaci s člověkem se zrakovým postižením. V neposlední řadě se přednáška dotkne přístupnosti informací pro jedince se zrakovým postižením a Braillově písmu.