Fakulta připravuje přednášky pro klub seniorů

  • Viktorie Kovářová
  • 15.01.2023
Jednou z mnoha aktivit, kterou odborníci z Fakulty veřejných politik (FVP) opavské Slezské univerzity přispívají ke vzdělávání a aktivnímu trávení volného času zástupců starší generace, jsou i přednášky v městském Klubu pro seniory. Spolupráce začala vloni na podzim a bude pokračovat i do budoucna.

Mgr. Lada Dobrovolná

Díky přednášejícím z Ústavu nelékařských zdravotnických studií FVP měli senioři možnost diskutovat na témata preventivní prohlídky, péče o dutinu ústní a protetiku či zlepšení kondice v seniorském věku. Dozvěděli se o možnostech kognitivního tréninku, který pomáhá při procvičování mozkových funkcí, probírali prevence pádu v domácím prostředí i prevenci infekcí v rámci přednášky s názvem A pořád ty ruce. U besedy týkající se dentální hygieny se zapojili i posluchači tohoto studijního programu, který se na FVP vyučuje.    

Za tuto dobrovolnou práci poděkoval pracovníkům Ústavu primátor města Opavy Tomáš Navrátil. „Velice si Vaši iniciativy vážím. I díky této přednáškové činnosti se mohou senioři setkávat, zapojit se do společenského dění a předcházet tak sociálnímu vyloučení a samotě,“ píše se v děkovném dopise adresovaném fakultě, která úzce spolupracuje se Slezskou nemocnicí. I pod pokličku této instituce budou moci senioři v rámci přednášek a besed nahlédnout, už na konci ledna například navštíví patologické muzeum.