Studenti vyrobili pomůcky pro Dětské centrum Čtyřlístek

  • Viktorie Kovářová
  • 10.01.2023
Před vánočními svátky byly předány první vyrobené pomůcky pro děti se zrakovým postižením z Dětského centra Čtyřlístek – pracoviště Zámku Dolní Životice. Tyto pomůcky stimulující zvláště hmat a sluch vytvořila studentka Fakulty veřejných politik v Opavě z 1. ročníku bakalářského studijního programu Speciální pedagogika Irena Volmanová.

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Nápad, že by se mohli studenti fakulty zapojit do spolupráce s fakultním pracovištěm touto formou, vznikl na jednom z mnoha pracovních setkání proděkanky pro studijní a sociální záležitosti Mgr. Marty Kolaříkové, Ph.D. a vedoucí pobytových služeb Mgr. Simony Šosté Skovajsové, DiS. Na tuto tvořivou výzvu zareagovalo šest studentů ze studijních programů Speciální pedagogika, Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory. Studenti společně s paní proděkankou navštívili v listopadu Dětské centrum Čtyřlístek, kde byli seznámeni s prostředím, aby se následně mohli rovnou pustit do práce.

Irena Volmanová, jedna z přihlášených studentek, své pomůcky stihla navrhnout a vytvořit ještě před Vánocemi, a udělat tak dětem radost ve svátečním čase. Množství i kvalita zpracování předčilo veškerá očekávání a pracovnice centra byly variabilitou, provedením a nápaditostí zcela unešeny: „Velmi děkujeme studentce, která předaným pomůckám musela věnovat obrovský kus práce, času a osobního nasazení“.

Sama studentka to nepovažovala za nic mimořádně náročného. „Výzva na stránkách univerzity mě zaujala, protože šití a kreativní činnost je mým koníčkem. Líbila se mi myšlenka spojit příjemné s užitečným. Jsem ráda, že jsem takto mohla přispět a tohoto krásného projektu se zúčastnit…Když jsem byla doma s dětmi na mateřské, tak jsem jim i dětem mých kamarádů podobné věci vyráběla. Teď se stačilo jen zamyslet nad tím, aby to stimulovalo i děti, které nevidí. Funkčnost vyrobeného jsem si ověřila na svých dětech, kterým jsem zavázala oči a zkoušely to poznávat bez zrakové kontroly. Taková práce mne moc baví a určitě ráda ještě něco udělám, jen asi až po zkouškovém období.“  Studentka Irena Volmanová pracuje v mateřské škole a současně studuje 1. rokem bakalářský studijní program Speciální pedagogiku v kombinované formě. Přejeme jí, aby první zkouškové období proběhlo bez komplikací a pokud se přitom bude chtít ona nebo jiní studenti odreagovat přípravou pomůcek, rozhodně bude jejich aktivita vítána.

Dětské centrum Čtyřlístek bylo jedním z prvních pracovišť, které získalo statut fakultního pracoviště Fakulty veřejných politik. Od roku 2007 byly každoročně pořádány společné konference věnované problematice rodiny, ve kterých pracovníci organizace aktivně vystupovali. Studenti všech studijních programů – se zdravotnickým, sociálním nebo pedagogickým zaměřením, zde opakovaně nacházejí příznivé prostředí pro uskutečňování odborných praxí pod vedením erudovaných školitelů. Věříme, že oboustranně přínosná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.