Pomáháme ukrajinským uprchlíkům

  • Viktorie Kovářová
  • 13.03.2022
Zaměstnanci Fakulty veřejných politik se spolu s ukrajinskými studenty Filozoficko-přírodovědecké fakulty zapojili do dobrovolnické pomoci Ukrajincům, kteří při útěku z válkou zasažené země našli své útočiště v Opavě.
Velkokapacitní ubytování hned v první vlně přijímaní uprchlíků z Ukrajiny poskytl Slezský fotbalový club a Parkhotel Opava spolu s Wellness Hotelem Opava v přilehlé multifunkční hale v Městských sadech. Celá situace ohledně válečného konfliktu a přílivu uprchlíků z Ukrajiny byla poměrně živelná a vyžadovala pomoc dobrovolníků. Jsme proto moc rádi, že zaměstnanci a studenti Slezské univerzity neváhali a aktivně se do organizace v těchto ubytovacích kapacitách zapojili.
Jedná se konkrétně o dvě ukrajinské studentky z Filozoficko-přírodovědecké fakulty, které se staly naprosto nezastupitelné v otázce překladu, a zaměstnance Fakulty veřejných politik, kteří ve svém volném čase zajišťují koordinaci a organizaci těchto činností.

Spolu s několika málo dalšími dobrovolníky z řad veřejnosti se jim ve spolupráci se Slezským fotbalovým clubem, Parkhotelem, Wellness Hotelem Opava, Charitou Opava a Magistrátem města Opavy podařilo takřka po týdnu nastavit systém organizace pobytu ubytovaných, jejich evidence, zajišťování individuální a cílené materiální pomoci i překladů. A co více, ve svých volných chvílích pravidelně ukrajinské občany navštěvují, snaží se pomoci se zajištěním volnočasových aktivit, předávat informace a nabízet svou pomoc při řešení nejrůznějších individuálních záležitostí.

V návaznosti na konkrétní vývoj situace a potřeby uprchlíků pak Fakulta veřejných politik zvažuje další možnosti zapojení a pomoci, například využitím dobrovolníků z řad studentů z oblasti sociální práce, speciální pedagogiky či ošetřovatelství.
Jsme moc rádi, že v této nelehké době i naši studenti a zaměstnanci dokážou efektivně pomoci, a děkujeme každému, kdo podá pomocnou ruku potřebným.