Promoce FVP 2021

  • Viktorie Kovářová
  • 07.10.2021
Srdečně vás zveme na promoce absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia, které se budou konat v aule Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, ve Společenském domě Střelnice v Táboře a ve Společenském centru Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO v Trutnově.

Termíny promocí:

TÁBOR - středa 13. října 2021 vice naleznete zde.

TRUTNOV - čtvrtek 14. října 2021  více naleznete zde.

OPAVA – 20. – 22. října 2021  více naleznete zde.


Pro více informací a registraci k promocím: https://is.slu.cz/obchod/baleni/8802 .

Organizační pokyny:

· Slavnostní promoce se mohou zúčastnit pouze absolventi, kteří se zaregistrují k účasti na promoci do 4. 10. 2021 v Absolventském  portálu SU a zaplatí poplatek dle zveřejněných pokynů.

· Absolventi se musí dostavit nejpozději 40 minut před zahájením promoce z důvodu zkoušky slavnostního nástupu.


Hygienická opatření:

Promoce se v roce 2021 musí řídit aktuálními pokyny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, aktuálními pokyny rektora a děkana o mimořádných opatřeních a dále pokyny KHS, MSK, popř. závazným nařízením státních orgánů.

S ohledem a aktuální opatření se promoce se budou konat za těchto hygienických podmínek:

·  Všichni přítomní (s výjimkou dětí do 6 let) musí prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

        ·  doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

        ·  doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin

        ·  doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

        ·  aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

·  Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

·  Promoce proběhne bez talárů absolventů.