• 0

Úspěšné setkání se stipendistkou Fulbright programu z USA se zopakuje i v srpnu

  • Viktorie Kovářová
  • 02.07.2021
V pondělí 28. června proběhla na Fakultě veřejných politik v Opavě přednáška významné odbornice z hlavního města USA a letošní Fulbright stipendistky pro Českou republiku dr. Jo Ann Regan.
V úvodu svého výstupu se profesorka Regan zaměřila na historii sociální práce v USA, popsala různorodost amerického systému zdravotně-sociálních služeb a naznačila také možná srovnání teoretické i praktické roviny sociální práce vzhledem k České republice. Jakožto děkanka Sociální fakulty Katolické univerzity ve Washingtonu, D.C. poukázala ve své takřka dvouhodinové přednášce rovněž na pilíře sociální práce v USA v návaznosti na původní záměr univerzity.

V hlavní části svého příspěvku se pak věnovala zejména třem tématům: vzdělávání, praxi a dohledu kontrolního úřadu nad těmito procesy. V rámci své specializace zodpovídá zvláště za první oblast vzdělávání. S tím souvisí akreditace studijních programů a oborů týkajících se sociální práce a rozvoj a inovace kurikulárních dokumentů. S touto částí své práce posluchače detailně seznámila a rovněž doplnila zajímavé informace o právě probíhajícím výzkumu, který se týká absolventů – sociálních pracovníků v USA a u nás v ČR, jejich kompetencí, uplatnění v praxi i ekonomického postavení ve společnosti či dodržování standardů kvality sociálních služeb.

Je nám ctí, že profesorka Regan přijala naše opakované pozvání a navštíví fakultu opět v srpnu 2021. Bližší informace o této návštěvě najdete včas na našem webu a sociálních sítích.