ZŠ pro tělesné postižené Dostojevského se stala novým fakultním pracovištěm

  • Viktorie Kovářová
  • 28.06.2021
V pátek 25. června 2021 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci Fakulty veřejných politik v Opavě a Základní školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12.
Podpisem smlouvy děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. a ředitelka školy Mgr. Silvie Häuserová uzavřeli dohodu o vzájemné spolupráci a základní škola se stala novým fakultní pracovištěm. Zařadila se tak mezi stávající partnery fakulty, k nimž patří například Charita Opava, Dětské centrum Čtyřlístek Opava, Slezská nemocnice v Opavě, Psychiatrická nemocnice v Opavě a další.
Věříme, že tato spolupráce bude ku prospěchu obou institucí, které se budou moci vzájemně podporovat a rozšiřovat své možnosti.