Den otevřených dveří na FVP on-line!

  • Viktorie Kovářová
  • 08.03.2021
Fakulta veřejných politik v Opavě pro zájemce o studium i širokou veřejnost uspořádala v letošním roce den otevřených dveří on-line 2. února 2021. Vše, co by vás mohlo zajímat a co bylo náplní této prezentace, najdete také na našich stránkách v textu níže.
Při dni otevřených dveří byla poprvé zveřejněna zcela nová virtuální prohlídka celé budovy fakulty, formou video prezentací byly představeny studijní programy včetně procházky specializovanými učebnami a ukázek z praxe a další. Facebookovou událost, prostřednictvím které den otevřených dveří proběhl, najdete včetně všech informací a zajímavostí zde: https://www.facebook.com/events/413174943260788 .

* VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Z pohodlí vašeho domova si můžete projít celou budovu fakulty on-line. Nahlédnout tak je možno do moderních specializovaných učeben pro praktickou výuku programu Dentální hygiena, Porodní asistence, Všeobecná sestra či do multisenzorické místnosti Snoezelen, výslechové místnosti a výukového bytu pro nácvik práce s handicapovanými atd.

* PREZENTACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Představujeme jednotlivé studijní programy a ústavy, specializované učebny, praktické ukázky a detaily týkající se studia i přijímacího řízení.

Ústav nelékařských zdravotnických studií:
Dentální hygiena (Bc., prezenční) , Všeobecná sestra (Bc., prezenční/kombinované), Porodní asistence (Bc., prezenční), připravujeme také nový studijní program Pediatrické ošetřovatelství.

Ústav pedagogický a psychologických věd:
Speciální pedagogika (Bc., prezenční/kombinované), Edukační péče o seniory (Bc., prezenční/kombinované), Sociální patologie a prevence (Bc., prezenční/kombinované)

Ústav veřejné správy a sociální politiky:
Veřejná správa a sociální politika (NMgr., prezenční/kombinované)

* NÁVOD NA ZALOŽENÍ PŘIHLÁŠKY A ÚVOD DO STUDIA
Komentovaná ukázka založení přihlášky: https://1url.cz/Cz6hF
Obecné informace o studiu: https://1url.cz/Zz6hG


V případě jakýchkoliv dalších dotazů se neváhejte obrátit na naše studijní oddělení na těchto kontaktech:
Oddělení pro studijní a sociální záležitosti
Bezručovo náměstí 885/14
746 01 Opava
Telefon: +420 553 684 122, 123, 124
E-mail: studium@fvp.slu.cz


Navštívit pro více informací můžete také naše webové stránky a sociální sítě.