IV. Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 7/2020 Opatření k zamezení šíření koronaviru

  • Viktorie Kovářová
  • 12.11.2020
Od středy 18. listopadu 2020 děkan Fakulty veřejných politik umožňuje osobní přítomnosti studentů zdravotnických nelékařských studijních programů na klinické výuce v předmětech doporučených proděkankou pro nelékařské zdravotnické programy pro vybrané studijní programy:
a. Dentální hygiena, 1. ročník, předmět Orální hygiena 1
b. Porodní asistence, 1. ročník, předmět Porodnická a klinická propedeutika
c. Všeobecná sestra, 1. ročník, předmět Ošetřovatelské postupy 1 (pro kombinovanou formu výuky pro studenty bez předchozího zdravotnického vzdělání).

Při výuce budou dodržovány všechny hygienické předpisy.


Úplné znění IV. Změny a doplnění Rozhodnutí děkana č. 7/2020 Opatření k zamezení šíření koronaviru ZDE.