Ústav se podílí na výuce informatických oborů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v několika rovinách:

  • Do studijních plánů informatických oborů byly zařazeny nové předměty související s výzkumným profilem ústavu:  Metody paralelního programování,Aplikace metod softcomputingu, UAV - autonomní platformy. Jiné předměty byly modernizovány s ohledem na možnosti superpočítačového centra: Nesekvenční výpočty, Umělé neuronové sítě, Hluboké učení a další.
  • Studenti doktorského studia oboru Autonomní systémy mají možnost spolupracovat na vědecko-výzkumné činnosti ústavu, výzkum generuje také nová témata doktorských prací.
  • Totéž platí i pro talentované studenty navazujícího magisterského studia informatiky, tito studenti rovněž mají možnost v rámci výuky pracovat s přístrojovým vybavením pořízeným z projektu CE IT4Innovations.