Ústav je výzkumným pracovištěm Národního superpočítačového centra IT4Innovations, jehož přístrojová infrastruktura je fyzicky situována v Ostravě. Vznik centra byl umožněn díky projektu OP VaVpI CZ.1.05/1.1.00/02.0070 Centrum excelence IT4Innovations (2011–2015). V letech 2016-2020 byl ústav spolufinancován z projektu LQ1602 IT4Innovations Excellence in Science v rámci Národního programu udržitelnosti II. Vědecká práce centra je rozdělena do osmi výzkumných programů. Náš ústav je zapojen do výzkumného programu č. 6 - Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač. V rámci řešení jsme vytvořili řadu teoretických i aplikovaných výsledků výzkumu v oblasti biologicky inspirovaných výpočtů a modelů, multiagentních systémů, medicínské informatiky, robotiky a dalších, a publikovali přes 100 článků bodovaných v RIV.

Co je IT4Innovations

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations pracuje na excelentním vědeckém výzkumu v oblastech high performance computingu a zabudovaných výpočetních systémů, orientovaném na akademickou sféru a průmysl. V těchto oblastech provozujeme nejmodernější technologie a služby a zpřístupňujeme je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu. Projekt společně realizuje pět partnerů: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky AV ČR.

Superpočítačová infrastruktura

V květnu 2013 byl zprovozněn Anselm, superpočítačový klastr s výpočetním výkonem 94 TFLOP/s. V létě 2015 následoval superpočítač Salomon s výkonem 2 PFLOP/s přičemž v té době se zařadil na 40. místo v žebříčku nejvýkonnějších světových superpočítačů. Potřeba modernizace vedla v roce 2019 ke spuštění stroje NVIDIA DGX-2 s výkonem 130 TFlop/s, specializovaného na výpočty umělé inteligence, a superpočítače Barbora s výkonem 826 TFLOP/s. V roce 2020 bude instalován petascalový systém EURO_IT4I jakou součást projektu EuroHPC. Aktuální stav infrastruktury je možno sledovat zde.