Ústav je výzkumným pracovištěm Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Zabývá se výzkumem multiagentových systémů: pozemních i létajících (UAV) robotických platforem, biologicky-inspirovaných multiagentních systémů, a rovněž výzkumem v oblasti medicínské informatiky, zpracování obrazu a soft computingu.

Kontakty

 Adresa:

Slezská univerzita v Opavě     
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Výzkumný ústav Centra excelence IT4Innovations
Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava

Lidé:

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. - vedoucí ústavu
Bc. Barbora Lindovská - sekretářka ústavu