Centrum interdisciplinárních studií (CIS) bylo zřízeno na základě nové struktury FPF SU v Opavě, která vznikla po vyčlenění Fyzikálního ústavu v Opavě a je legislativně podchycena v článku 12, písmeno j) dokumentu „I. změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 13. 12.2019“.

Jedním jeho úkolem je zajistit v období, kdy studenti fyzikálních studijních oborů a programů jsou stále studenty fakulty, ale většina jejich vyučujících již organizačně náleží pod Fyzikální ústav, bezproblémový průběh jejich studia. Partnerem CIS na straně Fyzikálního ústavu je zejména zástupce ředitele FÚ pro edukaci a organizaci.

Dalším úkolem je zajištění výuky v předmětech, které se nedají začlenit pod jednotlivé ústavy, instituty a jiná centra a mají povětšinou celofakultní charakter. Aktuálně je to výuka tělesné výchovy, ale mohou to být i další předměty denního, kombinovaného nebo celoživotního studia.

Adresa

Slezská univerzita v Opavě    
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Centrum interdisciplinárních studií 
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Lidé

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. - vedoucí centra
Ing. Silvie Kašná - asistentka
Ing. Petr Jančárek - pedagog, oddělení fyziky
RNDr. Dalibor Musil - pedagog, oddělení tělesné výchovy
Mgr.  Martina Palyzová - pedagog, oddělení tělesné výchovy
Ing.  Jana Stuchlíková - pedagog
Ing.  Milena Botlíková,  Ph.D. - pedagog