Výuku  těchto studijních oborů a studijních programů  na  Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě organizačně začleněných do Centra interdisciplinárních studií  zajišťuje Fyzikální ústav v Opavě:

  • bakalářské: Astrofyzika, Monitorování životního prostředí a Multimediální techniky;
  • navazující magisterské: Počítačová fyzika, Teoretická fyzika;
  • doktorské: Teoretická fyzika a astrofyzika.

Výuka studijních  oborů má dobíhající akreditaci s výjimkou bakalářského studijního  oboru a studijního programu Multimediální techniky, kde je jak dobíhající studijní obor, tak nově akreditovaný studijní program.