Tělesná výchova je na FPF SU součástí výuky. Všichni studenti se mohou zúčastnit také  sportovních kurzů pořádaných oddělením tělesné výchovy. Bližší informace o  systému výuky a  rozvrhu hodin.

Oddělení tělesné výchovy obsazuje akademické soutěže podle zájmu a možností studentů - sportovců. Kromě této reprezentace univerzity, která je ovlivněna množstvím a kvalitou aktivních sportovců na škole, pořádáme vlastní sportovní dny. Těchto se mohou zúčastnit všichni studenti bez vysokých nároků na kvalitu jejich dovedností.