Tělesná výchova je rozdělena na povinnou a nepovinnou.

Povinná tělěsná výchova je určena pro studenty prvních ročníků, kteří si ji zapíší před zahájením semestru. Při zápisu nemusí specifikovat druh sportu, který chtějí absolvovat. První vyučovací týden v semestru se pak studenti dostaví přímo na sportoviště vybraného sportu v čase začátku hodiny podle rozvrhu a nahlásí se vyučujícímu. Studenti si musí vybrat z nabídky KTV nejméně jeden sport a pravidelně jej navštěvovat. Na základě splněné docházky a aktivního přístupu získají zápočet. Druh sportu je možno během roku změnit po dohodě s vyučujícím. Seznam sportů v rámci TV viz rozvrh hodin. Docházku do tělesné výchovy v letním semestru lze nahradit účastí na některém ze sportovních kurzů KTV (budou průběžně vypsány). Výuka odpadá vždy v době prázdnin opavských škol a v době konání sportovních kurzů.

Nepovinná tělesná výchova je určena studentům všech ročníků, kteří mají zájem rozvíjet své dovednosti a to v libovolném počtu sportů a hodin. Zúčastnit se studenti mohou jakékoliv hodiny TV, pokud není zcela zaplněna studenty prvních ročníků.

Součástí nepovinné tělesné výchovy je možnost využívání fitcentra "PEPA" (velmi výhodná roční permanentka, vyřizuje přímo fitcentrum, nutný index/studijní průkaz). 


Kurzy

Lyžařské kurzy

Kabinet tělesné výchovy pořádá každoročně kurzy pro začínající i pokročilé lyžaře a snowboardisty. Informace jsou k dispozici na nástěnce KTV a přihlásit se můžete u odborných asistentů tělesné výchovy nejpozději do začátku prosince.

Vodácké kurzy

Na jaře, většinou v květnu, pravidelně sjíždíme vody okolních i vzdálených řek. Lodě, pádla, záchranné vesty a přilby, dopravu, dostatek vody v řekách a kvalitní vedení vždy zajistíme. Informovat se můžete u odborných asistentů tělesné výchovy a aktuální nabídka bude na nástěnce začátkem letního semestru.

Kvalifikační kurzy

Kabinet tělesné výchovy pořádá kvalifikační kurzy pro instruktory školního lyžování, snowboardingu, vodní turistiky, inline bruslení, cyklistiky, pohybových her a zdravotní TV. Pokud máte zájem o licenci Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy, která vám umožní pracovat na kurzech a zájezdech škol, oddílů, klubů, nebo sportovních škol jako placený instruktor, informujte se v kabinetu tělesné výchovy.

Ostatní kurzy

Dalšími jsou kurz vysokohorské turistiky (plánovaný na září) a cyklistický kurz (červen). Tyto proběhnou za předpokladu zájmu dostatečného počtu studentů.