Tělesná výchova je určena pro studenty všech ročníků, kteří si ji zapíší před zahájením semestru. Při zápisu nemusí specifikovat druh sportu, který chtějí absolvovat. První vyučovací týden v semestru se pak studenti dostaví přímo na sportoviště vybraného sportu v čase začátku hodiny podle rozvrhu a nahlásí se vyučujícímu. Studenti si musí vybrat z nabídky oddělení tělesné výchovy nejméně jeden sport a pravidelně jej navštěvovat. Na základě splněné docházky a aktivního přístupu získají zápočet. Druh sportu je možno během roku změnit po dohodě s vyučujícím. Seznam sportů v rámci oddělení tělesné výchovy viz rozvrh hodin. Docházku do tělesné výchovy v letním semestru lze nahradit účastí na některém ze sportovních kurzů oddělení tělesné výchovy (budou průběžně vypsány). Výuka odpadá vždy v době prázdnin opavských škol a v době konání sportovních kurzů.

Všichni studenti se mohou zůčastnit jakéholiv hodiny tělesné výchovy, i když ji nemají zapsanou.

Součástí nepovinné tělesné výchovy je možnost využívání fitcentra "PEPA" (velmi výhodná roční permanentka, vyřizuje přímo fitcentrum, nutný Průkaz studenta VŠ). 


Kurzy

Lyžařské kurzy

Oddělení tělesné výchovy pořádá každoročně kurzy pro začínající i pokročilé lyžaře a snowboardisty. Přihlásit se můžete u odborných asistentů tělesné výchovy nejpozději do začátku prosince.

Vodácké kurzy

Na jaře, většinou v květnu, pravidelně sjíždíme vody okolních i vzdálených řek. Lodě, pádla, záchranné vesty a přilby, dopravu, dostatek vody v řekách a kvalitní vedení vždy zajistíme. Informovat se můžete u odborných asistentů tělesné výchovy a aktuální nabídka bude na webových stránkách začátkem letního semestru.

Kvalifikační kurzy

Oddělení tělesné výchovy pořádá kvalifikační kurzy pro instruktory školního lyžování, snowboardingu, vodní turistiky, inline bruslení, cyklistiky, pohybových her a zdravotní tělesné výchovy. Pokud máte zájem o licenci Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy, která vám umožní pracovat na kurzech a zájezdech škol, oddílů, klubů, nebo sportovních škol jako placený instruktor, detailní informace na webu oddělení tělesné výchovy v sekci sportovní kurzy.

Ostatní kurzy

Dalšími jsou kurz vysokohorské turistiky (plánovaný na září) a cyklistický kurz (červen). Tyto proběhnou za předpokladu zájmu dostatečného počtu studentů.