Telefonní kontakty

01

+420 553 684 279

02

+420 553 684 008

Místnost

Ing. Petr Jančárek

Email: petr.jancarek@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum interdisciplinárních studií

asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Centrum interdisciplinárních studií