Telefonní kontakty

01

+420 553 684 709

Místnost

01

HR-5

RNDr. Dalibor Musil

Email: dalibor.musil@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Centrum interdisciplinárních studií

asistent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Centrum interdisciplinárních studií