Telefonní kontakty

01

+420 553 684 230

Místnost

01

MR-206

Ing. Silvie Kašná

Email: silvie.kasna@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení pro strategie a rozvoj

Referent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Úsek proděkana pro strategii a rozvoj

Oddělení pro strategie a rozvoj