Pavel Tuleja představuje své programové prohlášení

  • Lenka Čápová
  • 12.10.2018
KARVINÁ, OPAVA - V úterý 9. října 2018 svolal předseda Akademického senátu Slezské univerzity (AS SU) v Opavě Dr. Werner Bernatík veřejné zasedání AS SU. Jeho programem bylo přednesení programového prohlášení kandidáta na funkci rektor SU.
V řádném termínu bylo volební komisi Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě doručeno sedm návrhů, ve všech případech byl jako navrhnutý kandidát doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., stávající rektor Slezské univerzity v Opavě.

Navržený uchazeč představil svůj program rozvoje univerzity v letech 2019 až 2023 nejprve zástupcům Akdemického senátu SU a akademické obci OPF Karviná v budově OPF Karviná na Univerzitním náměstí 1934/13 v Karviné a od 13 hodin senátorům a členům akademické obce opavských součástí v aule budovy rektorátu Na Rybníčku 1 v Opavě.