• Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 18.01.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ke studiu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě je možné se přihlásit do konce března

Zájemci o obory historie, cizí jazyky, umělecké obory, knihovnictví, český jazyk a literaturu či informatiku mohou své přihlášky na FPF Slezské univerzity v Opavě podávat až do konce března 2022.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 17.01.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Za Ladislavem Binarem

Dne 2. 1. 2022 zemřel ve věku 78 let dlouholetý vědecko-pedagogický pracovník Ústavu bohemistiky a knihovnictví PhDr. Ladislav Binar, Dr.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 17.01.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Online Den otevřených dveří Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

Online Den otevřených dveří FPF Slezské univerzity v Opavě se uskuteční v úterý 25. ledna 2022 od 14:30 hodin. Během živého streamu na FB profilu a YouTube kanálu fakulty představí zástupci jednotlivých ústavů a institutu studijní programy, které se v akademickém roce 2022/2023 otevřou.
 • Jakub Plaskura
 • hlavní
 • 06.01.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

Osobnosti SU: rozhovor s pedagogem Ústavu informatiky Kamilem Matulou

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“ řekl jednou Charles F. Browne a je tomu skutečně tak. Slezská univerzita se pyšní velkým množstvím inspirativních pedagogů, a právě ti nejlepší a nejoblíbenější inspirují své studenty i nás ve studentské redakci. Rozhodli jsme se proto založit novou rubriku s názvem Osobnosti SU, kde postupně formou rozhovorů představíme lidi, kteří jsou právoplatně považování za tváře univerzity a podílejí se aktivně na místním dění. Vše odstartuje Mgr. Kamil Matula. Bývalý student Slezské univerzity a teď jeden z oblíbených pedagogů. Vědecko – pedagogický pracovník Ústavu informatiky, IT specialista, Systémový analytik pro Komunitní síť SU, Garant popularizace na ÚI FPF.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 16.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Opava mi nabídla úžasnou možnost zapojit studenty do zkoumání dějin výtvarného umění na pomezí Moravy a Slezska

Ponořte se spolu s námi do minulosti a nechejte si vyprávět třeba o tom, jak to vypadalo na Masarykově třídě 37 v době, kdy zde nebyla Slezská univerzita, ale klášter klarisek. PhDr. Dalibor Prix, CSc. působí na Ústavu historických věd téměř od počátku vzniku FPF v Opavě a v současné době má před sebou několik spoluprací na rozmanitých projektech, které mu dělají radost.
 • Jiří Kubza
 • hlavní
 • 14.12.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě se habilitovali noví docenti

Prosincové zasedání kolegia rektora dostalo slavnostní ráz. Z rukou rektora Slezské univerzity si převzal jmenovací dekret a osvědčení docentem Mgr. Roman Baron, Ph.D., pracovník Historického ústavu AV ČR v Praze, který úspěšně složil habilitační řízení 21. 10. 2021 před Vědeckou radou FPF SU v oboru Historie se zaměřením na české i československé dějiny.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 14.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 31.12.2021

Čtvrtý ročník Workshopu Informatika v praxi úspěšně za námi

Již čtvrtý ročník Workshopu Informatika v praxi sice s malým zpožděním, ale přesto po krátké odmlce navázal na již podzimně-zimní tradici na Ústavu informatiky. Studenti i akademičtí pracovníci (nejen) Ústavu informatiky se tak setkali s odborníky z praxe a 6. a 7. prosince si vyslechli zajímavé přednášky o tom, jak to funguje v IT firmách. I přes všechna úskalí epidemiologických omezení, opatření a karantén byla účast na workshopu vysoká. Kdo mohl, přišel osobně a většinou vydržel až obdivuhodně dlouho, kdo nemohl, připojil se online, a i touto cestou si jistě odnesl řadu zajímavých a užitečných informací.
 • Peter Mlích
 • hlavní
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Zápis předmětů do letního semestru akad. roku 2019/2020

.
 • Peter Mlích
 • hlavní
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Nově akreditovaný studijní program Multimediální techniky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě otevírá v 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 nově akreditovaný studijní program Multimediální techniky. Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty v uceleném materiálu Podmínky přijímacího řízení (pdf): https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni