Archeologie Kypru

  • Lenka Čápová
  • 09.10.2018
Paphos Agora Project Ve dnech 12. 8. – 5. 9. 2018 se studenti Slezské univerzity Tomáš Petr a Nikola Šuhejová zúčastnili mezinárodního výzkumného projektu Paphos Agora Project. Paphos je jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit na Kypru a je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Garantem projektu je profesorka Ewdoksia Papuci-Władyka, která zde od roku 2011 provádí své výzkumy společně s pracovníky z katedry klasické archeologie na Jagellonské univerzitě v Krakově.


Projekt je financován z grantu Národního Vědeckého Centra MAESTRO (No. 2014/14/A/HS 3/00283) a jeho hlavním cílem je exkavace helénistické agory, která se ukrývá pod pozůstatky agory z doby římské. Projekt se tedy zabývá nejen rekonstrukcí veřejného prostoru agory, ale i studiem její infrastruktury a minulých ekonomických aktivit za užití interdisciplinárních metod. Již několik let zde provádí magnetometrické průzkumy také Hamburská univerzita (Universität Hamburg). Současně s archeology podniká své expedice na Kypr i tým geodetů, který se stará o zaměřování a prostorovou dokumentaci sond a nálezů.