Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě spolu s partnery z Česka a ze zahraničí řeší již potřetí téma vysokoškolského vzdělávání. Nyní v podobě odborného sympozia, v rámci kterého se zájem odborníků a zájemců o tento fenomén bude ubírat k vlastnostem, aspektům a situacím, na které se v systému terciárního vzdělávání zapomíná a není mu věnována dostatečná pozornost.
„VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO METODOLOGICKÁ ÚSKALÍ VE VÝZKUMU“