Workshopy pro pedagogy mateřských škol na téma "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku"

  • uppv
  • 19.09.2019
V rámci aktuálně realizovaného projektu "Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku" (hlavní řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.) proběhnou v září dva workshopy pro zapojené mateřské školy Moravskoslezského kraje.

Druhý z workshopů, který povedou Mgr. Kamil JANIŠ, Ph.D. a PhDr. Vladimíra KOCOURKOVÁ, Ph.D., proběhne 19. září 2019 v čase 9.00 - 14.00 hod., bude orientován pedagogicky a zaměří se na následující oblasti:

  • Média, mediální výchova a mediální gramotnost dětí předškolního věku.
  • Rizika internetu, internetové bezpečí pro děti předškolního věku.
  • Televize, její vliv na dítě předškolního věku. Reklama.
  • Dětská kniha, její význam a hodnota. Metody práce s knihou, tištěným a obrazovým textem. Využití v mediální výchově.
  • Metody spolupráce s rodiči dětí v oblasti podpory mediální gramotnosti a především také prevence rizik v této oblasti (konkrétní metody práce).
  • Metody mediální výchovy pro děti předškolního věku.

Další události

Všechny události