Člověk pod lupou společenských disciplín - Probační a mediační služba v teorii i praxi

  • uppv
  • 21.03.2019
Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Probační a mediační služba v teorii i praxi, který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 9:45 hod. v učebně C308.
Seminář je věnován tématu fungování organizace Probační a mediační služba v České republice. Posluchači budou seznámení s myšlenkami a přístupy restorativní justice a na ně navazujícími principy práce probačního pracovníka. Na ose trestního řízení budou demonstrovány jednotlivé  oblasti práce s obviněným,  odsouzeným i obětí trestné činnosti (mediace, probace, parole). V závěru budou poskytnuty informace o projektové činnosti Probační a mediační služby. Seminář bude obohacen o zkušenosti z praxe a příklady skutečně řešených případů.

Další události

Všechny události