Co a jakými formami/metodami se chtějí učit senioři

  • uppv
  • 14.11.2019
14. listopadu 2019 v učebně C308 Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo nám. 885/14 od 12.30 do 15.30 hod.

Kulatý stůl na téma Co a jakými formami/metodami se chtějí učit senioři, si klade za cíl zmapovat formy a metody edukační činnosti v zařízeních, které se zaměřují na péči o seniory. Současně bude pozornost věnována i možnostem předání zkušeností s postupy, které se ukázaly pro seniory efektivními a které by si měli osvojit studenti oboru Edukační péče o seniory tak, aby je mohli používat v rámci výkonu své odborné praxe a přispět tím i k prohloubení vzájemné spolupráce mezi institucemi.
Dalším cílem je seznámit účastníky s výstupy z iniciačního anonymního výzkumu (září 2017–říjen 2018) zaměřeného na obsah, formy, metody a další klíčové determinanty efektivnosti edukačního procesu pro seniory.
Účastníci získají poznatky o tom, jaký obsah, formy a metody preferují edukanti – senioři v edukačním procesu, včetně podrobností o výzkumu, počet a složení respondentů, metodiky sběru dat, výzkumné položky, výstupy.
Do diskuzních témat mohou být zařazeny otázky k prezentaci, jako např. jak by se ve výzkumu v zájmu zefektivňovaní edukační péče o seniory mohlo/mělo pokračovat, proč, jakým směrem, jakou metodikou.

Místo konání

Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo nám. 885/14
Zasedací místnost děkana FVP (4. patro)
Mapy.cz

Další události

Všechny události