Studenti studentům

  • uppv
  • 07.03.2019
Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě si Vás dovoluje pozvat na studentský workshop STUDENTI STUDENTŮM k bakalářským pracím studentů prezenčního studia bakalářského studijního oboru Sociální patologie a prevence, který se uskuteční dne 7. března 2019 v učebnách C308, C309 a C310.

Workshopu se povinně zúčastní studenti prezenční formy oboru SPP, kteří v akademickém roce 2018/2019 chtějí získat zápočet za předmět Seminář k bakalářské práci II. Aktivně vystupující studenti se přihlásí do 1. 3. 2019 přes formulář zde: https://goo.gl/forms/bE7PoOIz3oinwcDZ2. Účast studentů 3. ročníků prezenční formy studia oboru Sociální patologie a prevence je povinná, (pro studenty kombinované formy studia oborů Sociální patologie a prevence a Edukační péče o seniory je účast dobrovolná - případné zájemce prosíme také o registraci přes odkaz výše).

Další události

Všechny události