Kulatý stůl na téma Primární prevence RICHO v rámci školní družiny a NZDM

  • uppv
  • 27.04.2023
Dne 27. dubna 2023 se uskuteční kulatý stůl na téma Primární prevence RICHO v rámci školní družiny a NZDM.

Kulatý stůl se uskuteční v učebně C310 (FVP).

Kontaktní osoba: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz, 553 684 159

Realizováno v rámci projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696


Další události

Všechny události