Přednáška z cyklu „Pohledy do praxe“ - Umenie ako prevencia rizikového chovania

  • uppv
  • 09.12.2021

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 se od 11:25 bude konat přednáška z cyklu „Pohledy do praxe“ - Umenie ako prevencia rizikového chovania, kterou povede doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.

Přednáška se uskuteční v učebně C205.

Realizace v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400

Kontaktní osoba: Eva Sladká

        eva.sladka@fvp.slu.cz

        553 684 150
Další události

Všechny události