Workshop Rizikové chování na internetu

  • uppv
  • 05.03.2020
AKCE JE URČENA POUZE PRO STUDENTY A PEDAGOGY SLEZSKÉ UNIVERZITY.

„Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400Další události

Všechny události